Personvernreglar

Samspel er opptatt av å beskytte dine personlige data. I denne erklæringen beskrivast korleis informasjonen samlast inn gjennom nettsider og skjema.

 

• 1. Informasjonen Samspel samlar inn

1.1. Personleg informasjon

Du kan gjerne besøke nettsida til Samspel utan å oppgje nokon informasjon om deg sjølv. Dersom du ynsker å benytte deg av tjenesta eller tilboda Samspel tilbyr på sine nettsider vel du dette og kjem direkte til betaling. Deling av meir inngåande personlege opplysningar vil du kun oppgje via skjema som blir sendt til din e-post. Skjema blir kun nytta av Samspel når dine kjøp skal skreddarsyast til deg.  

• 2. Korleis brukar  Samspel informasjonen  

Samspel brukar kun informasjonen som bli framstilt her i denne Privacy Policy. Informasjonen som samlast inn vil aldri bli solgt eller gjeve videre til tredjepartar.

 

2.1. Føremålet med lagring/ innsamlingen kan vere:

a) å forbedre oppleving di når du nyttar eit produkt/teneste du har kjøpt 

b) å tilpasse kommunikasjonen Samspel sender deg på e-post etter at du har fylt ut eit skjema 

c) å skreddarsy produktet/tenesta du har kjøpt til dine behov

 

2.2. Kor lenge lagrar Samspel informasjon om deg?

Informasjonen forblir lagra i Samspels database til kundeforholdet opphøyrer, eller du ber om å få sletta informasjonen din.